Особливості формування ресурсної бази місцевих бюджетів в Україні на сучасному етапі

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Barabash, Lesia Vitaliivna
Barabash, Lesya Vitaliivna
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань, Видавець "Сочінський М.М."
Інструкція
Опис
Ключові слова
місцеві бюджети, ознаки місцевих бюджетів, функції місцевих бюджетів, склад місцевих податків і зборів, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів, міжбюджетні рансферти, загальний фонд місцевих бюджетів, спеціальний фонд місцевих бюдежтів
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Особливості формування ресурсної бази місцевих бюджетів в Україні на сучасному етапі. Теоретичні, методичні та практичні аспекти сталого розвитку економіки України / Під ред.. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. 224 с. (С. 65–72)