МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 2018 Сільськогосподарські, біологічні, економічні, загальноосвітні та технічні науки

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавництво «Основа» 01005, м. Київ, вул. Чехова, 11 Свідоцтво ДК № 3526 від 15.10.2009 р
Інструкція
У збірнику тез наведено результати наукових досліджень вітчизняних науковців. У наукових матеріалах висвітлено питання, що стосуються актуальних проблем сучасної аграрної науки. Розраховано на студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які займаються сучасними питаннями аграрного виробництва й науки.
Опис
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ Традиційно у травні в Уманському національному університеті садівництва під егідою Ради молодих учених УНУС проходить Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. Конференція охоплює п’ять напрямків, де було розглядаються актуальні питання з сільськогосподарських, економічних, технічних, загальноосвітніх наук, а також лісового та садово-паркового господарства. Загалом у роботі конференції взяли участь науковці з різних наукових інституцій України. Зокрема, це представники Уманського національного університету садівництва, Одеського державного екологічного університету, Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, Подільського державного аграрно-технічного університету, Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Національного дендропарку «Софіївка» НАН України, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Львівського національного аграрного університету, Таврійського державного агротехнологічного університету, Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, Миколаївської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, Дніпровської академії неперервної освіти, Інститутів: захисту рослин НААНУ, сільського господарства Карпатського регіону НААН, охорони ґрунтів України, фізіології рослин і генетики НАН України, розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН, а також Агротехнічного коледжу Уманського НУС та Іллінецького державного аграрного коледжу. За результатами конференції опубліковано збірку матеріалів тез доповідей учасників конференції обсягом 196 с. Висловлюємо сподівання на подальшу успішну наукову співпрацю з провідними навчальними закладами та виробничими установами України, що дасть змогу проводити Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених і в подальшому!!! Ігор Прокопчук, Голова Ради молодих учених Уманського НУС Катерина Костецька, секретар Ради молодих учених Уманського НУС
Ключові слова
матеріали конференцій
Бібліографічний опис
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, 15–16 травня 2018 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ. Видавництво «Основа», 2018. 196 с.