СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Немає доступних мініатюр
Дата
2008
Автори
Транченко, Олександр Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Черкаси: ЧДТУ
Інструкція
Особливості ринкової економіки, особливий менталітет і культурні особливості України не дозволяють повною мірою використовувати відпрацьовані в стабільних умовах західної економіки методи управління підприємством. Стратегічний аналіз є важливою частиною стратегічного й антикризового управління підприємством. У сучасних економічних умовах перед промисловими підприємствами постало завдання забезпечити не тільки виживання, але й безперервний розвиток, нарощування свого потенціалу. Досягнення поставленої мети можливо лише при стратегічному підході до управління операційною діяльністю промислових підприємств.
Опис
Ключові слова
стратегічний аналіз, стратегічна діагностика, управління
Бібліографічний опис
Транченко О.М. Стратегічний аналіз як методологічна основа управління розвитком підприємства / Транченко О.М. // Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 19: У двох частинах. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – Частина І. – С. 231 – 235