Формування та використання трудового потенціалу аграрного сектора економіки

Немає доступних мініатюр
Дата
2004-05
Автори
Коротєєв, Микола Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТОВ „ПРОНІКС”
Інструкція
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. – Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків, 2004. В роботі здійснено комплексне дослідження теоретичних, методичних і прикладних аспектів формування і використання трудового потенціалу аграрного сектора економіки. Вивчено особливості сучасних демографічних процесів у сільській місцевості та визначено їх вплив на відтворення трудового потенціалу села. Встановлено особливості формування та використання трудового потенціалу в пореформованих аграрних підприємствах. Визначено перспективи формування чисельності сільського населення і його трудового потенціалу. Здійснено розрахунок перспективної потреби та забезпеченості аграрних підприємств регіону робочою силою в залежності від варіантів економічного зростання. Обґрунтовано напрямки підвищення ефективності використання трудового потенціалу в аграрних підприємствах.
Опис
Ключові слова
трудовий потенціал, продуктивність праці, демографічна ситуація, продуктивна зайнятість
Бібліографічний опис
Коротєєв М.А. Формування та використання трудового потенціалу аграрного сектора економіки [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.07.02 / М.А. Коротєєв. – Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2004. – 20 с.