Лінія виробництва субстрату із соломи для вирощування грибів

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Голуб, Г.А.
Лук'янець, В.О.
Кепко, О.І.
Гайденко, О.М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Лінія виробництва субстрату із соломи для вирощування грибів, яка включає обладнання для підготовки, зволоження й термообробки соломи, пристрої для пакування субстрату в мішки.
Опис
Линия производства субстрата из соломы для выращивания грибов, которая включает оборудование для подготовки, увлажнения и термообработки соломы, устройства для упаковки субстрата в мешки.
Ключові слова
патент, лінія виробництва субстрату, гриби
Бібліографічний опис
Патент на винахід № 95739. (Україна). Лінія виробництва субстрату із соломи для вирощування грибів. / Голуб Г.А., Лук'я нець В.О., Кепко О. І., Гайденко О.М. (Україна) - Опубл. 25.08.2011. Бюл. № 16, 2011р.