Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств / Стратегическое управление конкурентоспособностью сельскохозяйственных предприятий / Strategic management of competitiveness

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Малюга, Людмила Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
У статті досліджено можливості і загрози та слабкі і сильні сторони сільськогосподарських підприємств, розроблено стратегію підвищення їх конкурентоспроможності / В статье исследованы возможности и угрозы и слабые и сильные стороны сельскохозяйственных предприятий, разработана стратегия повышения их конкурентоспособности / In the article the opportunities and threats and strengths and weaknesses farm, developed a strategy to improve their competitiveness
Опис
Ключові слова
стратегія, конкурентоспроможність, загрози, можливості, планування / стратегия, конкурентоспособность, угрозы, возможности, планирование / strategy, competitiveness, threats, opportunities, planning
Бібліографічний опис
Малюга Л.М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств / Малюга Л.М. - Економічний аналіз. – 2012. – №11. – С. 329-333