Урожайність і якість насіння сої за різного удобрення на чорноземі опідзоленому.

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Господаренко, Г.М.
Прокопчук, І.В.
Леонова, К.П.
Бойко, В.П.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
Встановлено вплив тривалого застосування різних доз і поєднань мінеральних добрив у короткоротаційній польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому Правобережного Лісостепу України на врожайність і якість насіння сої.
Опис
Ключові слова
соя, удобрення, чорнозем опідзолений, урожайність, маса 1000 насінин, протеїн, жир
Бібліографічний опис
Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Леонова К. П., Бойко В. П. Урожайність і якість насіння сої за різного удобрення на чорноземі опідзоленому. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2020. Вип. 97, частина 1. С. 136–144.