Інтенсифікація процесів відділення зерна із зерносоломистої маси

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-10-17
Автори
Шейченко, Віктор Олександрович
Дудніков, Ігор Анатолійович
Кузміч, Альвіан Ярославович
Шевчук, Михайло Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Сучасні проблеми землеробської механіки: Міжнародна наукова конференція присвячена 120-й річниці з дня заснування кафедри сільськогосподарських машин та 118-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка. 17–19 жовтня 2018 р. Київ. 2018.
Інструкція
Розроблено моделі технологічного процесу переміщення зерносоломистої маси (ЗСМ). Встановлено залежність радіуса барабана від половини кута охоплення підбарабання, висоти упорів барабану та відстані між упором барабану і підбарабанням, а також залежність радіуса барабана від половини кута охоплення підбарабання, кута нахилу похилої камери та зазору між бічною поверхнею барабану та бічною поверхнею підбарабання. Складено нові ди-ференційні рівняння руху ЗСМ спільно із упорами барабану пристрою попереднього обмолоту зерна та отримано залежності кутового переміщення та кутової швидкості матеріалу від часу перебування ЗСМ у просторі між упорами барабану та підбарабанням. Встановлено залежності кутової швидкості переміщення ЗСМ від конструкційних та кінематичних параметрів пристрою попереднього обмолоту та параметрів похилої камери
Опис
Ключові слова
зернозбиральний комбайн, жниварка, пристрій попереднього обмолоту зерна, зерно-соломиста маса
Бібліографічний опис
Інтенсифікація процесів відділення зерна із зерносоломистої маси / В.О. Шейченко, І.А. Дудніков, А.Я. Кузьмич, М.В. Шевчук. Сучасні проблеми землеробської механіки: Міжнародна наукова конференція присвячена 120-й річниці з дня заснування кафедри сільськогосподарських машин та 118-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка. 17–19 жовтня 2018 р. Київ. 2018. С. 82-84.