КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Непочатенко, Олена Олександрівна
Бечко, Петро Кузьмич
Пташник, Світлана Андріївна
Нагорна, Юлія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Збірник наукових праць УНУС
Інструкція
У статті наведене теоретичне переосмислення принципів справедливості оподаткування відповідно до ринкових умов господарювання та сучасної економічної теорії, яка слугує основою податкової системи країн з розвинутими ринковими відносинами. Дотримання принципу справедливості в оподаткуванні унеможливлює ухилення від сплати податків і зборів, і як наслідок, позитивно впливає на ефективність оподаткування в цілому.
Опис
The article deals with the basic principles of the taxation system ˗ the principle of the efficiency of taxation. Tax simplification (the principle of efficiency) is a principle according to which any tax system strives to develop, since it helps to reduce tax evasion and, accordingly, increases the administrative efficiency of taxation.
Ключові слова
справедливість оподаткування, податкова система, принципи оподаткування, принцип ефективності, податок
Бібліографічний опис
Непочатенко О.О., Бечко П.К., Пташник С.А., Нагорна Ю.І. Концептуальні засади теорії справедливості оподаткування в сучасній економічній теорії. Збірник наукових праць УНУС. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 97 Ч 2 : Економічні науки. 7-22 с.