МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Транченко, Олександр Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань:Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Сільське господарство України нині перебуває у кризовому стані. Низьким залишається рівень виробництва багатьох видів сільськогосподарської продукції, зростає її собівартість, незадовільними є кінцеві показники ефективності господарської діяльності багатьох сільськогосподарських підприємств Черкаської області. Однією з причин кризових явищ у сільському господарстві є скорочення та погіршення стану матеріально-технічних ресурсів. Забезпечення аграріїв технікою охоплює лише 65-80% технологічної потреби. Понад 85% машин вже відпрацювали амортизаційний строк, що збільшує витрати на їх ремонт. Низька платоспроможність сільськогосподарських підприємств Черкаської області призвела до зниження технічної забезпеченості виробництва. У таких умовах гостро постають проблеми ефективного використання наявних матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарських підприємств і створення умов для найбільш повного та інтенсивного використання тієї обмеженої кількості засобів виробництва, які надходять в аграрний сектор. Тому існує необхідність опрацювання вказаних питань, пов’язаних із станом матеріально-технічної бази аграрних підприємств Черкаської області.
Опис
Ключові слова
сільське господарство, матеріально-технічне забезпечення
Бібліографічний опис
Транченко Л. В. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств Черкаської області / Л. В. Транченко, О. М. Транченко // зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва / [редкол. О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.] – Умань, 2012. – Вип. 79, Ч. 2 : Економіка. – С. 152–161.