Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки»

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
Опис
У збірнику тез наведено результати наукових досліджень вітчизняних та іноземних науковців, висвітлено актуальні питання сучасної аграрної науки. Розраховано на студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які займаються дослідженням питань аграрної науки.
Ключові слова
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки»
Бібліографічний опис
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 20 листопада 2015 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС : Редакційно-видавничий відділ, 2015. – 352 с.