Особливості організації управлінської праці в сільськогосподарських підприємствах

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-01
Автори
Загороднюк, Оксана Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Донецьк: ДоНУ, ТОВ «Дружба»
Інструкція
Стаття присвячена розробці практичних рекомендацій та науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення системи організації управлінської праці в аграрних підприємствах України. Проведений теоретичний аналіз поняття «управлінська праця», визначено особливості організації управлінської праці в аграрних підприємствах. Досліджено особливості роботи керівників та стан організації управлінської праці на прикладі ТОВ «Устянське» Бершадського району Вінницької області. Виконане дослідження дозволило дійти висновку, що сучасний стан організації управлінської праці господарства не відповідає повною мірою вимогам ринкової економіки, що безпосередньо впливає на ефективність його функціонування, а практика організації управління у ТОВ «Устянське» зумовлює недостатній рівень використання трудових ресурсів, невідповідність умов, в яких формувався та використовується кадрово-менеджерський потенціал, реальним можливостям господарювання. Виходячи з цього, необхідною умовою ефективного здійснення процесів управління є впровадження пропонованих заходів з удосконалення організації управлінської праці в господарстві з одночасним збереженням всіх позитивних надбань; створення апарату управління, раціонального й економічного за своєю структурою і чисельністю зайнятих працівників, що має необхідні засоби матеріально-технічного забезпечення.
Опис
Ключові слова
управлінська праця, організація управлінської праці, аграрні підприємства, практика організації управління
Бібліографічний опис
Економіка і організація управління: збірник наукових праць – Вип. № 1 (17) - 2 (18) –Донецьк: ДоНУ, ТОВ «Дружба», 2014