Особливості джерел формування фінансових ресурсів підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Гвоздєй, Наталія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: УНУС, 2013.
Інструкція
У статті запропоновано для здійснення виробничої та фінансової діяльності підприємства використовують окремі види ресурсів: матеріальні, трудові, фінансові, а також грошові кошти. Матеріальні ресурси є основою процесу виробництва. Їх формування здійснюється, як правило, за рахунок різних джерел: власного капіталу підприємства, позичених і залучених фінансових ресурсів. Таким чином, можна зробити висновок, що наявність у достатньому розмірі фінансових ресурсів, їхнє ефективне використання визначають добрий фінансовий стан підприємства: платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність. У цьому зв'язку найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення власних фінансових ресурсів і найефективніше їх використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства загалом.
Опис
Ключові слова
фінансові ресурси, фінансова діяльність, інвестування, прибуток, матеріальні ресурси, фінансовий стан, грошові кошти, власний капітал
Бібліографічний опис
Гвоздєй Н.І. Особливості джерел формування фінансових ресурсів підприємств/ Н.І. Гвоздєй, Е.В. Щербакова// Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (до 60-річчя утворення Черкаської області) / Редкол.: О.О.Непочатенко (відп. ред.) та ін.— Уманьський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. — Ч.2. Економічні та загальноосвітні науки.— 244 с.