Аналіз досліджень довговічності гідросистем мобільних машин.

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Шевчук В.В.
Кутковецька Т.О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вчені записки Таврійського нац. унів. ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки.
Інструкція
Робота присвячена аналізу досліджень надійності та довговічності гідросистем сільськогосподарських, будівельних і дорожніх машин. Наведено фактори, що впливають на роботу гідросистем мобільних машин і призводять до їх поломки
Опис
Ефективність та якість виконання технологічного процесу мобільними машинами залежить від досконалості їх робочих органів і систем керування. Конструктивно закладений рівень надійності та довговічності систем реалізується у разі відповідності розрахункових параметрів експлуатаційним навантаженням. Елементи сільськогосподарських, будівельних та дорожніх машин сприймають експлуатаційні навантаження змінного характеру, величина та інтенсивність зміни яких залежать від великого числа як контрольованих, так і випадкових факторів.
Ключові слова
гідросистеми, мобільні машини, гідравлічні насоси, гідропривід, зношування деталей
Бібліографічний опис
. Шевчук В.В., Кутковецька Т.О. Аналіз досліджень довговічності гідросистем мобільних машин. Вчені записки Таврійського нац. унів. ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2019. Том 30 (69). Ч. 2. № 4. С. 146–150.