МОДЕЛЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ РИЗИКУ НЕПЛАТЕЖІВ ЗА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ КОНТРАКТАМИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Концеба, Сергій Михайович
Скуртол, Світлана Дмитрівна
Родащук, Галина Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вид-во КІБіТ
Інструкція
У статті запропоновано використання моделі оцінки ступеню ризику неплатежу за зовнішньоекономічними контрактами на основі експоненційного закону розподілу ймовірностей. Практична апробація даної моделі виявила, що своєчасна оцінка ризиків неплатежів контрагентів за зовнішньоекономічними контрактами забезпечує успішне функціонування і розвиток підприємства, а також допомагає зменшити негативний вплив ризиків на його економічну діяльність.
Опис
In this article, you can read about the usage of a model for evaluation of the risk of non-payments for foreign economic contracts based on the law of exponential distribution. Approbation of this model revealed that timely evaluation of risks of non-payments to counterparties for foreign economic contracts provides successful work and development of the business. It also helps to decrease the negative impact of risks on the business' economy.
Ключові слова
модель, неплатіж, ризик, ймовірність, зовнішньоекономічна діяльність
Бібліографічний опис
Концеба С.М., Скуртол С.Д., Родащук Г.Ю. Моделювання ймовірності ризику неплатежів за зовнішньоекономічними контрактами українських підприємств. Вісник КІБіТ. К: Вид-во КІБіТ, 2019. № 2(40). С. 22-26.