Оцінка проблем економічної безпеки в аграрній сфері

Немає доступних мініатюр
Дата
2009
Автори
Жмуденко, Вікторія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
Інструкція
Негативні економічні наслідки економічних реформ перетворились у вагомі загрози національній безпеці країни у всіх її сферах, особливо в аграрній. До основних загроз розвитку аграрного сектора необхідно віднести низьку ефективність сільськогосподарського виробництва; недосконалість механізмів інвестиційного забезпечення; проблему деформації цінових пропорцій; нераціональне використання земель сільськогосподарського призначення; проблему забезпеченості основними виробничими засобами; недосконалість інфраструктури та механізмів регулювання кон’юнктури аграрного ринку; низьку матеріальну зацікавленість робітників АПК та ін.
Опис
Причин, що зумовили такий стан справ, досить багато, але головна з них – це низька ефективність державного регулювання через відсутність стратегії розвитку аграрної галузі.
Ключові слова
економічна безпека, аграрна сфера, іноземні інвестиції
Бібліографічний опис
Жмуденко В.О. Оцінка проблем економічної безпеки в аграрній сфері / В.О. Жмуденко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2009. – Вип. 14. – С. 84-89.