ПРОБЛЕМИ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Боровик, Петро Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Інструкція
ПУ статті розглянуто сучасні проблеми оподатку- вання виробництва і обігу підакцизних товарів в Ук- раїні та запропоновано напрями його вдосконалення, що базуються на посиленні фіскального потенціалу та зростанні регулюючих властивостей акцизу.
Опис
In the article the modern problems of taxation of production and turn of пexcise commodities are considered in Ukraine and directions of his perfection, which are based on strengthening of fiscal potential and growth of regulative properties of excise, are offered.
Ключові слова
Акцизний збір, податкове адміністрування, підакцизні товари, акцизний податок, Податковий Кодекс України
Бібліографічний опис
Боровик П.М. Проблеми акцизного оподаткування в Україні / П.М. Боровик, В. О. Ладиженська // Економічний вісник Донбасу. - 2011. - № 3(25). - С. 103-107.