Залежність рухомих металів у чорноземі опідзоленому від його кислотності

Немає доступних мініатюр
Дата
2002
Автори
Господаренко, Григорій Миколайович
Прокопчук, Ігор Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Cумський НАУ
Інструкція
Наведено дані про зміну рухомості сполук цинку, міді, заліза, марганцю, нікелю, кобальту, свинцю, кадмію при зміні кислотності чорнозему опідзоленого важкосуглинкового.
Опис
Ключові слова
рухомі метали, кислотність грунту, вапнувння, рівень кислотності, сполуки цинку, сполуки міді, сполуки заліза, сполуки марганцю
Бібліографічний опис
Господаренко Г.М. Залежність рухомих металів у чорноземі опідзоленому від його кислотності / Г.М. Господаренко, І.В. Прокопчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2002. – Вип.6. – С. 118–120.