Банківське кредитування аграрного сектору в сучасних умовах господарювання

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-06-05
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Бечко, Петро Кузьмич
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Сільськогосподарське виробництво дедалі більше потребує фінансових вкладень, необхідних для оновлення й технологічної модернізації виробництва, зокрема для закупівлі нової сільськогосподарської техніки та будівництва об’єктів комерційного і промислового призначення. До основних проблем, які потребують ін’єкцій у агарний сектор економіки України, з точки зору банківського кредитування, слід виокремити: відставання агропромислового виробництва від інших галузей народного господарства за рівнем капіталоозброєння праці; застарілі технології виробництва та використання морально і фізично зношеної техніки, галузь забезпечена технікою лише на 60 % від потреби; сезонність виробництва; уповільнена оборотність коштів на виробничій стадії; значні платежі в бюджет призводять до скорочення прибутковості відсутність дієвих механізмів захисту внутрішнього ринку та заходів щодо створення сприятливих умов для експорту. Тому безумовно важливим на сьогодні є здійснення нових та аналіз проведених наукових досліджень щодо перспектив використання форм банківського кредитування для підтримки сільськогосподарських підприємств
Опис
Ключові слова
банківське кредитування, аграрний сектор, сільськогосподарське виробництво, сільське господарство
Бібліографічний опис
Власюк С.А., Бечко П.К., Крюков Д.О. Банківське кредитування аграрного сектору в сучасних умовах господарювання.Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 4-5 червня 2021р. Уманський НУС. Умань. 130 с.