ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Колотуха С.М.
Мельник К.М.
Пономаренко.О.В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Збірник наук. праць Уманського НУС
Інструкція
У статті досліджено проблеми у сфері фінансування розвитку аграрного сектору економіки України. Розглянуто основні аспекти фінансової підтримки аграрного сектору. Доведено, що ефективність фінансово-кредитних механізмів забезпечення розвитку аграрного сектору економіки залежить від ефективно сформованої фінансової політики галузі та держави в цілому, що буде сприяти об’єднанню економічних інтересів аграрних підприємств та держави.
Опис
Ключові слова
аграрний сектор, страхування ризиків, фінансово-кредитне забезпечення, державна підтримка, кредитний механізм, земельна іпотека, складські свідоцтва, партнерські форми кредитів
Бібліографічний опис
Проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектору економіки :збірник наук. праць Уманського НУС / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Ред.-вид. відділ Уманського НУС 2021. Вип. 98. Ч. 2: Економічні науки. С. 123-134.