ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КРЕДИТУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2011-06
Автори
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Уточнено сутність дефініції кредит, яку слід трактувати, як економічні відносини з приводу надання ресурсів у тимчасове користування в процесі перерозподілу та використання коштів на умовах платності, строковості та повернення, а також як відносини позики, що є одним з видів позичкових відносин.
Опис
Фахове видання
Ключові слова
кредит, кредитне забезпечення, застава, позика, кредитні відносини, кредитний портфель
Бібліографічний опис
Бондаренко Н. В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КРЕДИТУ / Н.В. Бондаренко // Зб. наук. пр. Уманського нац. ун–ту садівництва/ редкол.: А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 76, Ч. 2: Економіка. – С. 148 -153.