РЕГУЛЯТОРНИЙ МЕХАНІЗМ В СИСТЕМІ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГАРНОЇ СФЕРИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Бечко П. К.
Власюк С.А.
Бондаренко Н. В.,
Непочатенко О.А.
КОБИЛЯНСЬКИЙ М.О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Збірник наукових праць УНУС
Інструкція
Хоча існує багато варіантів управління ризиками – страхування ризиків в аграрній сфері повільно набуває особливого значення в Україні. Для ефективності страхування важливо, щоб ціни на страхові премії залишалися доступними, водночас залишаючись прибутковими для страхових компаній. В статті визначено нагальні проблеми та чинники регулювання страхових ризиків суб’єктів підприємницької діяльності агарної сфери. Проаналізовано світовий досвід у частині субсидування страхових премій у вигляді участі держави щодо відшкодуванні шкоди в результаті настання страхових випадків. З’ясовано, що регуляторний механізм в системі страхових ризиків суб’єктів підприємницької діяльності агарної сфери є цінним фінансовим інструментом. Запропоновано поширення в агропромисловому комплексі вертикальної інтеграції – агрохолдингів, що надає можливість вирішити частину проблем, пов'язаних з ціновими ризиками суб’єктів господарювання як сільського господарства, так і переробної промисловості.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бечко П. К., Власюк С.А., Бондаренко Н. В., Непочатенко О.А.,, КОБИЛЯНСЬКИЙ М.О, РЕГУЛЯТОРНИЙ МЕХАНІЗМ В СИСТЕМІ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГАРНОЇ СФЕРИ. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС. Випуск 100 Частина 2. 2022. с. 179-187