Кредитні відносини комерційних банків із позичальниками

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-10-24
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Полтава : ПДАА
Інструкція
З'ясовано, що в Україні функціонують суб’єкти господарської діяльності різних організаційно-правових форм власності, що в свою чергу, утворюють певні ускладнення в організації кредитних відносин між комерційними банками, з одного боку, та суб’єктами господарювання – з іншого. В сучасних умовах відбулися суттєві зміни в сутності кредитних договорів, так як активну роль суб'єкти виконують на паритетних засадах, то необхідним постає питання щодо зміцнення правового поля діяльності кредитора і кредитоодержувача. Виявлено, що основною негативною рисою банківського кредитування в останні роки стала незадовільна структура банківських кредитів України з погляду фінансового забезпечення модернізаційних процесів економіки за рахунок довгострокового кредитування, та значне перетікання коштів у державний сектор економіки та використання їх для обслуговування державних боргів. Крім необхідної економічної і політичної стабілізації; воно потребує також модернізації форм і методів кредитування, вдосконалення процентної політики та умов надання і погашення кредитів, використання досвіду закордонних країн з ринковою економікою.
Опис
Ключові слова
кредитні відносини, комерційний банк, кредитна система, обсяги кредитування, позичальник
Бібліографічний опис
Скоп Д.О., Власюк С.А. Кредитні відносини комерційних банків із позичальниками. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : зб. матер. ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава : ПДАА, 2019. 544 с.