Перспективи впровадження інновацій в національній банківській системі

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Видавець «Сочінський М. М.»
Інструкція
Активна технологічна модернізація за рахунок впровадження інновацій відбувається і в банках. Особливу роль відіграють інновації, які стосуються дистанційного банківського обслуговування, управління ризиками, удосконалення інформаційно-комп’ютерних технологій. У бiльшocтi українcьких банкiв прoцеc управлiння інноваційною діяльністю зорiєнтoваний на вирiшення пoтoчних завдань, а якicть управління не вiдпoвiдає міжнародному рiвню та загальнoнацioнальним пoтребам рoзвитку банкiвcькoї системи − підвищення ефективності, конкурентоспроможності, забезпечення стабільної діяльності банків та посилення їх впливу на інноваційні процеси в економіці. Запропоновано розробити і прийняти ряд функціональних законів, які б врегулювали діяльність у сфері електронної комерції, надання електронних фінансових послуг, визначили б порядок ухвалення електронних угод, основні напрями державної політики у сфері розвитку і використання мережі Інтернет як середовища для проведення фінансових операцій.
Опис
Ключові слова
інновації, банківська система, новітні технології, е-банкінг, банківський продукт, мобільні додатки
Бібліографічний опис
Бондаренко Н.В., Власюк С.А., Деркач Т.А. Перспективи впровадження інновацій в національній банківській системі.Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень : монографія / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. 119 с.