Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2011-12
Автори
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»)
Інструкція
Дисертаційна робота присвячена комплексному теоретичному дослідженню та розробці практичних рекомендацій з удосконалення напрямів кредитного забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств. Уточнено зміст кредиту, кредитного забезпечення, їх ключових принципів та визначено сутність механізму кредитного забезпечення. Досліджено особливості кредитного забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств. Розглянуто та адаптовано до вітчизняних умов господарювання світовий досвід кредитування. Проведено оцінку кредитного забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств, досліджено механізм залучення банківських кредитів та оцінку кредитоспроможності позичальника. Вивчено програми, що спрямовуються на фінансову підтримку сільськогосподарських підприємств через механізм здешевлення кредитів комерційних банків. Обґрунтовано доцільність впровадження у сільськогосподарських підприємствах бюджетування з метою визначення потреби у кредитних ресурсах. Удосконалено методи оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств за допомогою агроскорингу. Доведено необхідність розробки та впровадження відновлювальної кредитної лінії поточної діяльності сільськогосподарських підприємств.
Опис
автореферат
Ключові слова
кредит, кредитне забезпечення, механізм кредитного забезпечення, поточна діяльність, сільськогосподарські підприємства, механізм банківського кредитування, агроскоринг, бюджетування, відновлювальна кредитна лінія, кредитування на пільгових умовах
Бібліографічний опис
Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бондаренко Наталія Вікторівна ; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань, 2011. - 20 с.