. Сучасні умови розвитку земельних відносин та іпотечного кредитування аграрних підприємств..

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-11
Автори
Колотуха, Сергій Миколайович
Гвоздєй, Наталія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Підприємництво та інновації Науковий журнал з питань економіки та бізнесу
Інструкція
У статті досліджено розвиток земельних відносин, запровадження ринку землі сільськогосподарського при- значення та іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств у контексті сучасних умов. В Україні обґрунтовано побудову систему іпотечного кредитування, що поєднує елементи однорівневої та дворівневої моделей. Доведено, що невід’ємною складовою частиною фінансового обслуговування суб’єктів господарювання в Україні повинна стати розгалужена мережа спеціалізованих державних і недержавних іпотечних структур. Центральною ланкою системи земельно-іпотечного кредитування повинен стати Державний акціонерний зе- мельний (іпотечний) банк. Таким чином, заходи щодо підвищення ефективності використання земель сільсько- господарського призначення повинні проводитися в комплексі з удосконаленням фінансово-кредитного механізму.
Опис
Ключові слова
ринок землі, фінансово-кредитне забезпечення, кредитний механізм, земельні ресурси, земель- на реформа, земельно-ресурсний потенціал, земельна іпотека.
Бібліографічний опис
Колотуха С.М., Гвоздєй Н.І . Сучасні умови розвитку земельних відносин та іпотечного кредитування аграрних підприємств. // Підприємництво та інновації. Випуск 11, 2020.Частина 2.-с.98-104