Поняття, класифікація та функції витрат

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-06-25
Автори
Пархоменко, Людмила Андріівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Riga, Latvia : “Baltija Publishing”
Інструкція
Сучасні підходи до поняття та класифікації витрат відрізняються значною різноманітністю. Головним фактором у даному випадку є необхідність пристосування потреб класифікації витрат до конкретних підприємств та галузей діяльності.
Опис
Існують різні погляди стосовно класифікації витрат та поняття основного терміну «класифікація». В економіко-математичному словнику подано таке визначення терміну: «Класифікація – це віднесення об’єктів, елементів визначеної множини до того чи іншого класу (підмножини, елементи якого характеризуються певною суттєвою ознакою або групою істотних ознак)». Що стосується саме класифікації витрат, то різні автори порізному розглядають цей термін.
Ключові слова
витрати, поняття, класифікація витрат, управління витратами, управлінські рішення
Бібліографічний опис
Пархоменко Л.А. Поняття, класифікація та функції витрат/ Л.А. Пархоменко // The modern trends in the development of business social responsibility: V International scientific conference (June 25-26, 2021 Lisbon, Portugal). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021, P. 49-54.