Бюджетний контроль як складова бюджетного менеджменту та напрями його удосконалення

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-07
Автори
Гузар, Богдан Степанович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТОВ "ДКС Центр"
Інструкція
У статті розглянуто роль та місце бюджетного контролю у складових бюджетного менеджменту. Розглянуто сутність, види і форми бюджетного контролю, їх завдання і принципи. Розкрито основні специфічні інструменти бюджетного контролю та їх визначення. Проаналізовано різні підходи щодо визначення сутності, форм і методів бюджетного контролю та їх використання під час проведення бюджетного контролю відповідними контролюючими органами. Розкрито функції органів державного фінансового контролю наділених контрольними повноваженнями у сфері державних і місцевих фінансів в умовах трансформаційних змін. Розглянуто особливості державного бюджетного контролю в умовах бюджетної децентралізації та адміністративно-територіальної реформи. В залежності від часу проведення контрольних дій розкрито сутність попереднього, поточного і наступного (ретроспективного) бюджетного контролю з використанням різних форм контролю. Розкрито основні недоліки та напрями удосконалення бюджетного контролю. Розглянуто і проаналізовано нормативно-правові акти, в яких визначена відповідальність за неефективне використання бюджетних коштів і порушення бюджетного законодавства. Досліджено основні проблеми у системі бюджетного контролю в Україні і запропоновано напрями їх вирішення з врахуванням міжнародних стандартів.
Опис
Ключові слова
бюджетний менеджмент, бюджетний контроль, суттєві ознаки бюджетного контролю, принципи контролю, види контролю, елементи, форми і методи контролю
Бібліографічний опис
Гузар Б. С. Бюджетний контроль як складова бюджетного менеджменту та напрями його удосконалення. Економіка і держава. 2021. № 7. С. 66-70.