Інвестиційна складова менеджменту страхових організацій

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Прокопчук, Олена Тодорівна
Цимбалюк, Юрій Анатолійович
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Журнал "Ефективна економіка"
Інструкція
Статтю присвячено актуальним питанням формування ефективної системи менеджменту інвестиційної діяльності страхових організацій, що функціонують на страховому України. З'ясовано, що інвестування формує коло ключових бізнес-процесів діяльності страхової організації поряд із розрахунком страхових тарифів; андерайтингом; виробництвом нових продуктових пропозицій; урегулюванням збитків; відшкодуванням збитків за правом регресу; перестрахуванням; бухгалтерським обліком; ризик-менеджментом та впровадженням нових страхових продуктів. Визначено, що базисом розміщення страхових резервів є принципова орієнтованість з урахуванням сукупності принципів (безпечності (надійності), ліквідності, диверсифікованості, прибутковості), що є загальновизнаними у світовій страховій та інвестиційній практиці. Мистецтво розміщення страхових резервів полягає у забезпеченні реалізації вищезазначеної четвірки принципів з урахуванням ситуації на ринку капіталу. Аналіз структурних особливостей інвестиційного портфеля вітчизняних страховиків дозволив визначити коло інвестиційних продуктів, що домінують у його структурі. До них, за результатами дослідження, віднесено: банківський депозит — 47 %; цінні папери, що емітуються державою — 19,5 %; права вимоги до перестраховиків — 17 %; грошові кошти — 9,4 %; вкладення у нерухоме майно — 6,1 %; інші продукти— 1%. Обгрунтовано ключові напрями оптимізації системи менеджменту інвестиційної діяльності вітчизняних страхових організацій, зокрема із позицій кадрового забезпечення та потреб у професійних фахівцях фондового ринку. Представлене дослідження містить складові як теоретичного, так і та практичного характеру, що сфокусовані на формуванні ефективної системи менеджменту інвестиційної діяльності страхових організацій, створюючи в кінцевому підсумку базис сталого та динамічного розвитку вітчизняного страхового ринку зокрема та економіки країни загалом.
Опис
Ключові слова
страхова організація, менеджмент, інвестиції, інвестиційна діяльність, активи, страхові резерви, фінансові відносини
Бібліографічний опис
Прокопчук О. Т., Цимбалюк Ю. А., Власюк С. А. Інвестиційна складова менеджменту страхових організацій. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 25–32. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.25