Перерізання рослинних решток з обґрунтуванням форми ріжучого елемента

Немає доступних мініатюр
Дата
2009
Автори
Бойко, Анатолій Іванович
Свірень, Микола Олександрович
Лісовий, Іван Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк
Інструкція
В статті розроблена математична модель роботи колеса, як підкопуючого і видаляючого рештки робочого органу, що прокладає шлях для подальшої роботи інших елементів сошника./В статье разработанная математическая модель работы колеса, как подкапывающего и удаляющего остатки рабочего органа, что прокладывает путь для последующей работы других элементов сошника./The article under consideration deals with the development of wheel's work mathematical model as an undermining and deleting tailings working organ, that works way for a soshnic other elements subseguent work.
Опис
Ключові слова
пряма сівба, рослинні рештки, зубчастий диск-очисник, кут установки, глибина ходу, ніж (ріжучий елемент), крутний момент опору
Бібліографічний опис
Бойко А.І. Перерізання рослинних решток з обґрунтуванням форми ріжучого елемента [Електронний ресурс] /А.І. Бойко, М.О. Свірень, І.О. Лісовий // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк, 2009. – Вип.18. – C. 22–32. Режим доступу: http://www.agrmash.info/