Переваги та недоліки недержавного пенсійного страхування в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавець «Сочінський»
Інструкція
Найважливішою проблемою, що гальмує розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення, є несприйняття її як альтернативи державній системі. Останніми роками замість комплексного розвитку всієї пенсійної системи йде однобічне нарощування ресурсів бюджету Пенсійного фонду України – системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Запропоновано адаптувати зарубіжний досвід пенсійної моделі в Україні дасть можливість, сформувати систему органів корпоративного управління з чітко визначеними фідуціарними обов’язками і відповідальністю перед учасниками НПФ та провадити орієнтовану на захист інтересів учасників сучасну систему управління НПФ з відповідним інструментарієм внутрішнього контролю, функціями ризик-менеджменту і внутрішнього аудиту, можливостями гнучкого застосування інсорсингу чи аутсорсингу відповідно до потреб управління.
Опис
Ключові слова
недержавне пенсійне забезпечення, джерела фінансування, пенсійні накопичення, накопичувальна пенсійна система, недержавне соціальне страхування, фінансові посередники
Бібліографічний опис
Бондаренко Н.В., Власюк С.А., Підопригора С.М. Переваги та недоліки недержавного пенсійного страхування в Україні. Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень : колект. моногр. / Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський», 2021. 157 с.