Тенденції розвитку зернових пневматичних сівалок з центральною розподільною системою

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Кутковецька, Тетяна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вчені записки Таврійського нац. унів. ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2021. Том 32 (71). Ч.2. С. 164-168
Інструкція
Опис
Ключові слова
пневматична зернова сівалка, розподільні системи, дозатори насіння, повітряний потік, технологічний процес, урожайність культур
Бібліографічний опис
В статті проведені дослідження щодо тенденцій розвитку пневматичних зернових сівалок з центральною розподільною системою, які є найбільш перспективними, тому що за рахунок одного загального бункера і пневматичної розподільної системи дозволяють знизити витрати праці до 30% і збільшити продуктивність посівного агрегату до 25%. Наведено фактори, що впливають на нерівномірність розподілу посівного матеріалу в пневматичних зернових сівалках центрального дозування. Так як, процес висіву насіння пневматичною зерновою сівалкою включає декілька технологічних операцій кожна з яких впливає на кінцеву якість виконання посіву. Рівномірний розподіл посівного матеріалу по площі істотно впливає на урожайність оброблюваної культури. Фізико-механічні властивості насіння, що висівається – це основні показники, що визначають технологічний процес пневматичних зернових сівалок центрального дозування. Також наведено чотири основних схеми розподільних систем пневматичних зернових сівалок та їх переваги і недоліки. Всі представлені схеми розподільних систем пневматичних зернових сівалок включають в себе вентилятори, розподільні пристрої, дозатори насіння і пристрої для введення насіння в повітряний потік. Найбільш ефективними є схеми загального та групового дозування насіння, які складаються з одного або декількох високопродуктивних дозаторів, одно- або багатоступінчастої системи дозування насіння. В результаті проведених досліджень визначено, що для підвищення урожайності зернових культур необхідно рівномірно розподіляти насіння по глибині і по площі росту рослин. Пневматичні зернові сівалки є найбільш перспективними щоб досягти рівномірності розподілу насіння. Тому, для підвищення якісних показників роботи пневматичних зернових сівалок необхідно в їх конструкціях використовувати центральні розподільні системи, що дозволяють знизити нерівномірність розподілу насіння між насіннєпроводами і по площі.