НАПРЯМИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Барабаш Л.В.
Barabash L.V.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Львівський національний університет природокористування
Інструкція
Сільськогосподарське виробництво в Україні тісно пов'язане з розвитком сільської місцевості. Однак через неефективні методи стимулювання, наприклад державну підтримку, ця галузь постраждала від високого рівня податкового тягаря до війни, який після війни вимагає ще жорсткішого перегляду, зокрема в частинівикористання дієвих напрямів податкового стимулювання. Тому пропонується зосередити подальшу діяльність у сфері оподаткування сільськогосподарського виробництва за такими сферами, як потенційно можливі категорії платників залежно від їх розміру та форми діяльності.
Опис
Agricultural production in Ukraine is closely related to the development of rural areas. However, due to ineffective methods of stimulation, such as state support, this industry suffered from a high level of tax burden before the war, and after the war, it requires a review of the directions of tax stimulation. Therefore, it is proposed to focus further activities in the field of taxation of agricultural production on such areas as the practiced branch of production activity, the size of the payer and the form of his activity.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Напрями податкового стимулювання сільськогосподарського виробництва в Україні. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій. Матеріали ХХІІІ Міжнародного науково-практичного форуму. 4–6 жовтня 2022 року, м. Львів. Львівський національний університет природокористування. 680 с. (С. 5–7)