ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Непочатенко, Олена Олександрівна
Мельник, Катерина Миколаївна
Пташник, Світлана Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Інструкція
У статті побудовано економетричну модель формування доходної частини місцевого бюджету. Здій- снено аналіз фінансування Тальнівського району Черкаської області за період 2014–2018 рр. На основі фактичних даних та економетричного інструментарію розроблено математичну модель планування та прогнозу бюджету району. Досліджено роль місцевого бюджету Тальнівського району Черкаської об- ласті у забезпеченні ефективного функціонування органів місцевого самоврядування. Визначено джерела формування коштів місцевого бюджету на прикладі Тальнівського району Черкаської області. Розглянуто перспективи вдосконалення формування місцевого бюджету. Окреслено перспективні напрями форму- вання коштів місцевих бюджетів України. Побудова економетричної моделі формування дохідної частини місцевого бюджету дасть змогу відшукати помилки та поліпшити формування місцевих бюджетів, вико- риставши при цьому економетричну модель.
Опис
В статье построена эконометрическая модель формирования доходной части местного бюджета. Осуществлен анализ финансирования Тальновского района Черкасской области за период 2014–2018 гг. На основе фактических данных и эконометрического инструментария разработана математическая модель планирования и прогноза бюджета района. Исследована роль местного бюджета Тальновского района Черкасской области в обеспечении эффективного функционирования органов местного самоу- правления. Определены источники формирования средств местного бюджета на примере Тальновского района Черкасской области. Предложены пути дальнейшего совершенствования формирования местно- го бюджета.
Ключові слова
місцевий бюджет, економетрична модель, статистика планування
Бібліографічний опис
Непочатенко О.О., Мельник К.М., Пташник С.А. Побудова економетричної моделі формування дохідної частини місцевого бюджету. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск 2 (19). Дніпро, 2019. 346-353 с.