ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧИГИРИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-02
Автори
Гвоздєй, Наталія Іванівна
Улянич, Юлія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Херсон: Херсонський державного університету
Інструкція
Стаття присвячена оцінці сучасного стану інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Чигиринського району Черкаської області і напрямів її активізації. Розглядаються методи оцінки інвестиційної діяльності, формування інвестиційної стратегії, інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку та інвестування проектів, основні етапи його розвитку. Проаналізовано динаміку обсягів основних засобів, інвестицій сільськогосподарських підприємств Чигиринського району Черкаської області, капітальних інвестицій в економіку Черкаської області. Статья посвящена оценке современного состояния инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий Чигиринского района Черкасской области и направлений ее активизации. Рассматриваются методы оценки инвестиционной деятельности, формирования инвестиционной стратегии, инвестиционного обеспечения инновационного развития и инвестирования проектов, основные этапы его развития. Проанализирована динамика объемов основных средств, инвестиций сельскохозяйственных предприятий Чигиринского района Черкасской области, капитальных инвестиций в экономику Черкасской области.
Опис
The article is dedicated to the estimation of the current state of investment activity of agricultural enterprises of Chyhyryn district Cherkasy region and directions of its activation. Methods of estimation of investment activity, the formation of investment strategy, investment support of innovation development and investment of projects, the main stages of its development are discussed. It was established that investment is an effective economic tool by which a promising development, achievement of strategic goals and obtaining stable financial results of activity in the future are provided. Due to investment, enterprises renew and increase fixed assets, production and sales, increase their financial potential
Ключові слова
фінансовий план, фінансові інвестиції, інвестиційні видатки, надходження, виплата кредиту і про- центів за використання кредитних ресурсів, прибуток, финансовый план, финансовые инвестиции, инвестиционные расходы, поступления, прибыль, выплата кредита и процентов за использование кредитных ресурсов
Бібліографічний опис
Гвоздєй Н.І. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧИГИРИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ /Н.І. Гвоздєй, Ю.В. Улянич, І.А. Бержанір // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».- 2014. Вип. №8.-Ч.6.-Херсон: ВД "Гельветика". - С.43-47.