РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

dc.contributor.author Транченко, Олександр Михайлович
dc.date.accessioned 2016-02-05T08:02:58Z
dc.date.available 2016-02-05T08:02:58Z
dc.date.issued 2012-01
dc.description.abstract Ринок фінансових послуг є ринком, на якому відбувається обмін фінансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу. Об’єктивною підставою функціонування фінансового ринку є неспівпадіння потреби в фінансових ресурсах з наявністю джерел задоволення цієї потреби. Ринок фінансових послуг є одним з механізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, оскільки розподіл фінансових ресурсів на цьому ринку відбувається на конкурентній основі, що дозволяє спрямувати інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти економіки і тим самим сприяти економічному зростанню. uk_UA
dc.identifier.citation Транченко О.М. Ринок фінансових послуг в Україні проблеми і перспективи розвитку / О.М.Транченко/ Зб. наук. пр УДПУ - Умань, 2012 С 330-332 uk_UA
dc.identifier.uri http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2119
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Умань: Уманський державний педагогічний університет uk_UA
dc.subject ринок uk_UA
dc.subject послуги uk_UA
dc.subject фінанси uk_UA
dc.title РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ uk_UA
dc.type Стаття uk_UA
Файли