ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ, ВЦ НУБіП України
Інструкція
Оподаткування сільськогосподарських підприємств України на сучасному етапі розвитку економічних відносин характеризується різними підходами до різних категорій таких платників, хоча загалом вони формують єдиний механізм оподаткування сільськогосподарських підприємств. Виявлення та розкриття проблемних аспектів функціонування цього механізму є головною метою дослідження
Опис
В статье рассмотрен механизм налогообложения сельскохозяйственных предприятий Украины на современном этапе, вследствие исследования которого выявлено несколько основных проблемных аспектов его функционирования. При этом основная причина проблем кроется в несогласовании норм права относительно трактовки субъекта налогообложения, а также в определении типов сельскохозяйственных предприятий, которые могут налогооблагаться по специальному режиму как относительно основной деятельности, так и в плане налогообложения добавленной стоимости. The article considers the mechanism of taxation of agricultural enterprises in Ukraine at the present stage, owing to the research of which was identified several key problem aspects of its functioning. In this case, the main reason for the problems is the inconsistency of the law relatively to the treatment of the subject of taxation, as well as identifying of the types of agricultural enterprises, which could be taxed under the special regime both concerning the main activities and in terms of taxation of added value.
Ключові слова
сільськогосподарські підприємства, механізм оподаткування сільськогосподарських підприємств, спрощений режим оподаткування, фермерське господарство, особисте селянське господарство, спеціальний редим ПДВ
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Особливості механізму оподаткування сільськогосподарських підприємств України на сучасному етапі / Л.В. Барабаш // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" / редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. - К.: ВЦ НУБіП України, 2013. - Вип. 181, ч. 5. - С. 165-170