Економічна результативність у системі критеріїв оцінки розвитку приватних підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Кепко, Валентина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»
Інструкція
В сучасних умовах господарювання важливим є вивчення комплексу питань, критеріїв ведення прибуткового виробництва. Будь-яке підприємство прагне до ефективної діяльності, до конкурентоспроможного та сталого розвитку, що багато в чому визначається наявністю і використанням економічного потенціалу. Виділено основні функціональні складові економічного потенціалу. Узагальнений досвід ефективного господарювання в приватних підприємствах.
Опис
В современных условиях хозяйствования важным является изучение комплекса вопросов, критериев ведения прибыльного производства. Любое предприятие стремится к эффективной деятельности, к конкурентоспособному и устойчивому развитию, что во многом определяется наличием и использованием экономического потенциала. Выделены основные функциональные составляющие экономического потенциала. Обобщенный опыт эффективного хозяйствования в частных предприятиях. In the current economic conditions it is important to explore complex issues, criteria driving profitable production. Any company seeking to efficiently, to competitive and sustainable development, which is largely determined by the availability and utilization of economic potential. The basic functional components of economic potential. The experience of effective management in private enterprises.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кепко В.М. Економічна результативність у системі критеріїв оцінки розвитку приватних підприємств // Менеджмент ХХІ століття:: проблеми і перспективи: Колективна монографія. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013.- С.33-36.