Особливості автоматизації транзитного калориметра

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-11-14
Автори
Кепко Я.О,
Кепко О.І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Білоцерківський НАУ
Інструкція
Автоматизація транзитного калориметра, що належить до теплометричних калориметрів та працює в скануючому режимі дає можливість не тільки підвищити точність комплексного вимірювання теплофізичних характеристик лабільних матеріалів, але одержати принципово нову інформацію – встановити функціональний зв’язок між жирністю і теплопровідністю вершків, гістерезис теплоємності молочного жиру тощо. The automation of the transit calorimeter, which belongs to the thermometric calorimeters and works in scanning mode, makes it possible not only to increase the accuracy of the complex measurement of the thermophysical characteristics of labile materials, but also to obtain fundamentally new information - to establish a functional relationship between the fat content and thermal conductivity of cream, the hysteresis of the heat capacity of milk fat, etc.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кепко Я., Кепко О. Особливості автоматизації транзитного калориметра. Аграрна енергетика в ХХІ сторіччі: досягнення і перспективи розвитку : матеріали міжнар. науково-практ. конф., Біла Церква, 14 листоп. 2022. С. 26–29.