Стаття у фаховому виданні. Index Copernicus. 2017

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Чернега, Інна Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Інструкція
У статті розкрито теоретичну сутність підприємницької діяльності у процесі становлення і розвитку підприємництва в перехідній економіці України. Досліджено ознаки підприємницької діяльності, її напрями та функції. Встановлено, що на сьогодні і досі не існує єдиного визначення терміну підприємницької діяльності. Встановлено, що підприємницька діяльність є не тільки різновидом господарської діяльності, спрямованим на задоволення потреб особистості в наданні конкретних видів продукції, робіт та послуг, а і основний важіль, що переводить суспільство на найвищу ступінь свого розвитку. Доведено необхідність державного регулювання підприємницької діяльності.
Опис
Наукова стаття у фаховому виданні. Index Copernikus.2017
Ключові слова
персонал, підбір персоналу, підприємницька діяльність, підприємництво, підприємець, мотивація праці, населення, працівники, власність, заробітна плата, тип управління, управління, господарська діяльність, економічні показники, прибуток, фінансові ресурси, дохід, ризик, суб’єкти господарювання, економічні відносини, система підприємництва, конкурентоспроможність, економічні результати, соціальні результати, організація виробництва, стиль господарювання, функціонування підприємства, результат, людина, підприємець, діяльність, показник
Бібліографічний опис
Чернега І.І. Теоретична інтерпретація сутності підприємницької діяльності / І.І. Чернега // Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні науки». - 2017. - № 3. – C. 302 - 310.