Теоретичні аспекти страхового ринку в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-04-23
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавництво ПП «Астрая»,
Інструкція
Страховий ринок є одним із основних елементів ринкової інфраструктури та кредитно-фінансової системи країни. Складні політичні та економічні умови, викликають необхідність в забезпеченні захисту всіх учасників (страхувальників) страхового ринку від певних загроз та негативних факторів. Злагоджена система страхового захисту є основою забезпечення сталого рівня стабільності діяльності суб’єктів господарювання, досягнення соціальної згоди, а також виступити гарантом більш високого рівня життя населення. Створення відповідної системи захисту фінансових інтересів громадян, суб’єктів бізнесу, держави, покращення соціальної стабільності суспільства нездійсниме без функціонування ефективного страхового ринку. Формування розвиненого ринку страхових послуг, передусім, дозволить розв’язку нагальних питань як кредитно-фінансового, так і соціального аспекту, які виходитимуть за кордони страхової діяльності: підвищення результативності діяльності реального сектору економіки; зменшення рівня інфляції; забезпечення зайнятості населення; ефективна взаємодія банківського та страхового сектору економіки; сприятиме росту рівня довіри населення до страхових компаній тощо
Опис
Ключові слова
страховий ринок, кредитно-фінансова інфраструктура, фінансові технології, фінансові інструменти
Бібліографічний опис
Власюк С. А., Ясінський О. Р. Теоретичні аспекти страхового ринку в Україні. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 705 с