Стан та основні напрямки розвитку екологічного маркетингу в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-10-17
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Цимбалюк, Юрій Анатолійович
Холявіцька, Карина Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Черкаси.: ЧДБК
Інструкція
Досліджено, що екологічний маркетинг дійсно може виступати дієвим інструментом механізму економічного розвитку та слугувати базою для забезпечення екологічної безпеки національної економіки. Компенсувати існуючий брак досвіду в застосуванні концепції екологічного маркетингу можна за рахунок використання зовнішнього консультування, вивчення закордонного досвіду та його адаптації до умов української економіки, шляхом розвитку системи екологічної освіти. Перспективою подальших розвідок у цьому напрямку є створення і запровадження в практику бізнесу цілісного комплексу заходів щодо екологічного маркетингу як інструменту наявних механізмів розвитку соціо-екологоекономічної системи.
Опис
Ключові слова
екологічний маркетинг, екологія, типи екологічних проблем, забезпечення стабільності
Бібліографічний опис
Власюк С.А., Цимбалюк Ю.А., Холявіцька К. Стан та основні напрямки розвитку екологічного маркетингу в Україні. Економіка, освіта, технології в контексті глобальних трансформаційних імператив розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Черкаси, 16-17 жовтня 2019 р. / [Куклін О.В., Дьякон Р., Карманнік Р.В.]. Черкаси.: ЧДБК, 2019. 310 c.