СТРАХОВІ ПРИНЦИПИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ФОРМУВАННЯ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
ПРОКОПЧУК, Олена Тодорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
У статі сформовано та представлено авторський підхід щодо класифікації фундаментальних страхових принципів загалом та їх специфічної групи, що функціонує у агрострахуванні, зокрема. За результатами дослідження фундаментальні (базові) страхові принципи класифіковано у три основних групи: перша – принципи, що використовуються як основа процесу організації й ведення страхової діяльності (група основних страхових принципів); друга — для управління ризиками діяльності страхових компаній (група додаткових страхових принципів); третя — для включення до договору страхування особливих клаузул (група вибіркових страхових принципів). Окрім того виокремлено сукупність принципів, що є специфічними та функціонують у агрострахуванні формуючи методологічне підґрунтя для розвитку та поширення страхових відносин в аграрному секторі економіки, до яких за результатами дослідження віднесено наступні принципи: добровільності участі, взаємної зацікавленості, тарифної обґрунтованості, продовольчої безпеки, субсидування та фінансової стабільності. Така систематизація дозволить належним чином скоординувати професійну діяльність учасників як страхового ринку, так і агрострахового його сегменту спрямовану на нейтралізацію ризиків різної видової сукупності.
Опис
Ключові слова
агрострахування, принципи страхування, страховий захист, сільськогосподарські ризики, стразові компанії; агровиробники та агростраховий ринок, агрострахование, принципы страхования, страховая защита, сельскохозяйственные риски, стразовые компании; агропроизводители и агростраховой рынок, agricultural insurance, insurance principles, insurance protection, agricultural risks, rhinestone companies; agricultural producers and agricultural insurance market
Бібліографічний опис
Прокопчук О.Т. Страхові принципи як методологічна база формування страхових відносин в аграрному секторі економіки. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2020. Частина 2. Економічні науки. Випуск 97. С. 22-35. DOI 10.31395/2415-8240-2020-97-2-22-35.