Особливості функціонування механізму оподаткування доходів фізичних осіб

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2012
Інструкція
Висвітлено особливості сучасного механізму оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, досліджено роль податку на доходи фізичних осіб у доходах Зведеного бюджету та окреслено пріоритетні напрями його розвитку та вдосконалення.
Опис
Рассмотрены особенности функционирования механизма налогообложения физических лиц, проанализировано влияние налога на доходы физических лиц на доходи Сводного бюджета, определены приоритетные пути развития и совершенствования приведённого механизма. Ключевые слова: механизм налогообложения, налог на доходы физических лиц, доходы населения. The peculiarities of functioning of the mechanism of taxation of natural persons are considered. The influence of income tax of natural persons on the consolidated budget revenues is analyzed. The priority directions of the development and improvement of the given mechanism are identified. Key words: mechanism of taxation, income tax of natural person, population’s incomse.
Ключові слова
механізм оподаткування, податок на доходи фізичних осіб, доходи населення, Зведений бюджет України, класифікація доходів населення, податковий механізм
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Особливості функціонування механізму оподаткування доходів фізичних осіб // Л.В. Барабаш, Л.М. Худолій // Збірник наукових праць Уманського національного університету садвіництва / Редкол.: А.Ф. Головчук (), відп. ред. та ін. - Умань, 2012. - Вип. 77. - Ч. 2: Економіка. - С. 229-237.