Публічне управління механізмами залучення інвестиційних ресурсів для розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-12-28
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Класичний приватний університет
Інструкція
У статті досліджуються механізми залучення інвестиційних ресурсів для забезпечення функціонування обслуговуючої кооперації сільських територій. Визначені основні проблеми та напрями розвитку обслуговуючих кооперативів у аграрній сфері. Розкрито зміст державної підтримки суб’єктів господарювання на засадах кооперації. Обґрунтовано активізацію співпраці між органами публічної влади та проектами міжнародної технічної допомоги щодо фінансування діяльності кооперативів.
Опис
Публічне управління механізмами залучення інвестицій передбачає консолідацію зусиль державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у прийнятті управлінських рішень у співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги, громадськими об’єднаннями та безпосередньо учасниками кооперативів, які спрямовані на розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій. Завдяки активізації державно-приватного партнерства фінансування заходів, передбачених у Концепціях розвитку сільських територій, фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації, сільські населені пункти отримають потужну виробничу матеріально-технічну базу, робочі місця та відповідну соціальну інфраструктуру. В умовах децентралізації влади частину накопиченого фінансового ресурсу з обласного, районного,територіального, сільського/селищного бюджетів слід спрямувати на реалізацію заходів цільових програм розвитку обслуговуючої кооперації на місцевому рівні.
Ключові слова
обслуговуюча кооперація, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, сільські території, державна підтримка, публічне управління, децентралізація, інвестиції, механізм державного управління, державно-приватне партнерство, цільова програма розвитку
Бібліографічний опис
Приліпко С.М. Публічне управління механізмами залучення інвестиційних ресурсів для розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій / С.М. Приліпко // Держава та регіони. – Серія: Державне управління, 2017. – №4 (60). – С. 170-174.