Методичні вказівки для виконання курсового проекту з рослинництва студентами факультету агрономії освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напрям підготовки 6.090101 – "Агрономія"

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-09-03
Автори
Кононенко, Лідія Михайлівна
Зінченко, Олександр Іванович
Полторецький, Сергій Петрович
Січкар, Андрій Олександрович
Вишневська, Леся Василівна
Полторецька, Наталія Миколаївна
Рогальський, Сергій Владиславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Методичні вказівки для виконання курсового проекту відповідають вимогам Типової програми з рослинництва для вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації з фаху 6.090101 – "Агрономія", затвердженої Головним управлінням кадрової політики і аграрної освіти Мінагропрому України 8 червня 1998 року.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, курсовий проект, рослинництво
Бібліографічний опис
Кононенко Л. М. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з рослинництва студентами факультету агрономії освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напрям підготовки 6.090101 – Агрономія / Л.М. Кононенко, О.І. Зінченко, С.П. Полторецький, А.О. Січкар, Л.В. Вишневська, Н.М. Полторецька, С.В. Рогальський. – Умань: Редакційно-видавничий центр УНУС, 2015. – 24 с.