Залучення обслуговуючих кооперативів до управління комплексним розвитком сільських територій

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-05-15
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Інструкція
Комплексний соціально-економічний розвиток сільських територій – це основа розвитку аграрного сектора економіки, ефективного вирішення соціальних проблем та позитивного переходу до сталого економічного зростання сільських територій. Вирішенню завдань концепції комплексного розвитку сільських територій сприятимуть процеси децентралізації та діяльність обслуговуючих кооперативних формувань, функції яких пов'язані з підвищенням рівня і якості життя сільського населення. Кооперація, як система соціально-економічних відносин, істотним чином впливає на розвиток управління та економіки країни. Обслуговуюча кооперація є одним з важливих інструментів комплексного розвитку сільських територій.
Опис
Органи місцевого самоврядування можуть делегувати кооперативам окремі свої повноваження у сфері надання необхідних послуг мешканцям територіальних громад. При децентралізації місцеві органи влади мають змогу самостійно розпоряджатися коштами, зокрема, спрямовувати їх на цільові програми соціально-економічного розвитку, в т.ч. на регіональні програми розвитку обслуговуючої кооперації для вирішення найбільш актуальних проблем. Зважаючи на важливу роль обслуговуючої кооперації у комплексному розвитку сільських територій, органи місцевого самоврядування повинні сприяти створенню кооперативів та розбудовувати кооперативний рух на селі. Активізація діяльності кооперативів в територіальних громадах дасть змогу створити додаткові нові робочі місця, збільшити рівень доходів сільського населення та обсяги податкових надходжень до місцевих бюджетів, забезпечити комфортні умови проживання та якісний рівень соціального обслуговування учасників кооперативних структур.
Ключові слова
обслуговуюча кооперація, обслуговуючий кооператив, сільська територія, комплексний розвиток сільських територій, управлінські рішення, органи місцевого самоврядування, публічне управління, децентралізація, кооперативні організації, кооперативний рух
Бібліографічний опис
Приліпко С.М. Залучення обслуговуючих кооперативів до управління комплексним розвитком сільських територій / С.М. Приліпко // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали II Міжн. наук.-практ. конф., 15 травня 2018 р. – Ч. 1. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2018. – С. 174-175.