Доцільність впровадження бюджетування поточної діяльності сільськогосподарських підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2011-06
Автори
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Удосконалено процес планування поточної діяльності підприємства шляхом запровадження системи бюджетування, що дозволить зіставити всі витрати і отримати результати на наступний період.Бюджетирование для сельскохозяйственных предприятий является процессом планирования производственно-хозяйственной деятельности, разработки, выполнения, контроля и анализа финансового плана, который охватывает все стороны деятельности хозяйственной структуры, что позволяет сопоставить все расходы и получить результаты на следующий период.Budgeting for agricultural enterprises is the process of planning of business activity, elaboration, realization, control and analysis of a financial plan which comprises all parts of activity of an organization. It makes it possible to compare all charges and get results for the next period
Опис
Фахова стаття
Ключові слова
Бюджетування, планування, контроль, принципи та завдання бюджетування
Бібліографічний опис
Бондаренко Н. В. Доцільність впровадження бюджетування поточної діяльності сільськогосподарських підприємств / Н.В. Бондаренко, С.А. Власюк // Зб. наук. пр. Уманського нац. ун–ту садівництва/ редкол.: А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 76, Ч. 2: Економіка. – С. 167–174.