АНАЛІЗ ЗНОСІВ І ДЕФЕКТІВ КОЛІНЧАСТОГО ВАЛУ КОМПРЕСОРА АВТОМОБІЛЯ ТА СПОСОБІВ ЇХ УСУНЕННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Дідур В.В.
Петриченко Є.А.
Гуцуляк В.Є.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТДАТУ
Інструкція
Перед ремонтною промисловістю стоять завдання підвищення якості ремонту автомобілів, зниження собівартості капітального ремонту як автомобіля загалом, так і його агрегатів, повнішого використання ресурсу, закладеного в конструкцію. Ця робота є складовою досліджень присвячених підвищенню післяремонтної довговічності вузлів тертя компресорів автомобілів. В статті описано призначення та умови роботи компресора, його будову. Надано схему основної деталі компресора – колінчастого валу. Описано його умови роботи та основні дефекти та зноси. Надано технічні умови на колінчастий вал компресора та схему мікрометражних досліджень. Основні статистичні характеристики розподілення зносу по діаметру корінних і шатунних шийок колінчастого валу компресору. Вказані недоліки найбільш економічно ефективних способів усунення дефектів, визначено раціональний спосіб відновлення корінних та шатунних шийок колінчастого валу компресора.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дідур В.В., Петриченко Є.А., Гуцуляк В.Є. АНАЛІЗ ЗНОСІВ І ДЕФЕКТІВ КОЛІНЧАСТОГО ВАЛУ КОМПРЕСОРА АВТОМОБІЛЯ ТА СПОСОБІВ ЇХ УСУНЕННЯ. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електронне наукове фахове видання. ТДАТУ. 2021. С. 40-48.