Ефективність застосування сірчаних добрив під польові культури на чорноземі опідзоленому

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Господаренко, Григорій Миколайович
Прокопчук, Ігор Васильович
Прокопчук, Сергій Васильович
Рассадіна, Ірина Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавництво "Основа"
Інструкція
Дослідження присвячені питанню впливу тривалого застосування мінеральних та органічних добрив на вміст рухомих сполук сірки в чорноземі опідзоленому важкосуглинковому. Встановлено, що серед систем удобрення, які вивчались у досліді за органічної спостерігається найвищий вміст рухомих сполук сірки у ґрунті, однак і така її кількість повністю не задовольняє потребу основних сільськогосподарських культур у цьому елементі. Важливим джерелом надходження сірки в грунт є атмосферні опади за рік з ними може надходити 5–8 кг/га сірки. Внесення сірковмісних добрив підвищує врожайність пшениці озимої, нуту рижію ярого відповідно на 11; 9 і 7%.
Опис
Ключові слова
чорнозем опідзолений важкосуглинковий, сірковмісні добрива, рухомі сполуки сірки, атмосферні опади, пшениця озима, нут, рижій ярий
Бібліографічний опис
Господаренко Г. М. Ефективність застосування сірчаних добрив під польові культури на чорноземі опідзоленому / Г. М. Господаренко, І. В. Прокопчук, С. В. Прокопчук, І.Ю. Рассадіна // Збірник наукових праць Уманського НУС.– 2016.– № 88.– Ч.1: Агрономія.– С. 39–46.